Webthuis

Workshop OSS

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Waarom een Workshop Open Standaarden?

Veel bedrijven en instellingen zijn druk bezig om hun informatievoorziening voor de toekomst te garanderen en op orde te houden. Oude informatie moet in een moderne omgeving toegankelijk en beschikbaar blijven. De informatievoorziening moet daarnaast ook nog betaalbaar blijven.

De huidige praktijk kent nadelen er zijn soms grote problemen:

  • Er komen telkens nieuwe versies van de gebruikte commerciële software, met daaraan verbonden hoge omschakelingskosten en informatie verlies.

  • Afhankelijkheid van leveranciers. Vaak bestaat de dwang om allerlei extra producten te kopen.

  • Afscheid nemen van eenleverancier is moeilijk. De informatie is vastgelegd in bestanden met een gesloten propriety karakter en is moeilijk te ontsluiten en over te zetten naar andere formaten.

  • Overheden hebben daarnaast de plicht te communiceren middels documenten, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Open Standaarden of Gesloten Standaarden?

De Overheid heeft het initiatief genomen wijzen op de wenselijkheid van de toepassing van Open Standaarden. Beslissers weten vaak helemaal niet waar de discussie over standaarden over gaat en hebben te maken met een organisatie die is ingericht op het gebruik van Propriety software en waarin weerstanden bestaan om iets anders te proberen.

Webhuis heeft gemerkt dat organisaties binnen en in het verlengde van de overheid worstelen met het fenomeen Open Standaarden. De situatie in het bedrijfsleven is niet anders, maar daar ontbreekt de wettelijke druk op het toepassen van Open Standaarden. Webhuis heeft om die organisaties te ondersteunen een Workshop ontwikkeld, waarin de deelnemers in enkele uren tijd een goede indruk krijgen van de betekenis, achtergronden en stand van zaken met Open Standaarden en de mogelijkheden tot integratie met de bestaande platformen.