Webthuis arrow Consultancy

Consultancy

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Besparingen financieren met besparingen

De prijzen voor IT-producten en inspanning voor beheer stijgen. 

Onbeheersbare kosten?

Volgens Webhuis kunnen de kosten belangrijk omlaag, wel met duizenden euro's per werkplek per jaar. Geleidelijke invoering van alternatieve software van hoge kwaliteit zorgt voor verlaging van de risico's en een hogere veiligheid. Open Source Software is efficient in het gebruik, daardoor gelden voor Servers en PC's lagere eisen en kunnen ze veel langer mee.

Een Wurggreep

Vernieuwingen voor apparatuur en programmatuur wisselen elkaar af, waarbij een vernieuwing aan de ene kant dwingt tot een vernieuwing aan de andere kant, terwijl de geboden functionaliteit feitelijk hetzelfde blijft.
Bestuurders en ondernemers hebben de regie over deze ontwikkeling verloren en moeten lijdzaam toezien op het voortijdig afschrijven van productiemiddelen.

Ontsnappen aan de wurggreep kan...

Webhuis heeft bewezen dat organisaties stapsgewijs kunnen ontsnappen aan de wurggreep met een sluitend concept en een beproefd programma. 

Kort Onderzoek 

Webhuis doet op uw verzoek een toepasbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden, voordelen en risico's van alternatieve software oplossingen. U krijgt in het toepasbaarheidsonderzoek een helder inzicht in uw mogelijkheden voor verhoging van uw ongevoeligheid voor virussen en uw programma  kostenverlaging.

Het Kort Onderzoek Kostenbesparing Automatisering (KOKA) is het gestandaardiseerd low-budget onderzoek naar de mogelijkheden tot duurzame verlaging van uitgaven aan computer-programmatuur en apparatuur. De KOKA geeft de klant een duidelijk beeld van de kostenbesparingen.

Breek de Ban met de KOKA

Zelffinancierend Programma

Het gebruik van licentie software van leveranciers is gemeengoed, andere mogelijkheden zijn relatief onbekend. Toch zijn er goede mogelijkheden om uit de wurggreep te ontsnappen.

Introductie van alternatieve software heeft grote financiële en operationele voordelen. Het is de uitdaging aan de ondernemer, om gebruikmakend van vrijkomende middelen, duurzaam te besparen op kosten voor automatisering.

Het doel is om computers langer te gebuiken met goedkopere, betere en meer efficiente software. Webhuis heeft deze aanpak vorm gegeven in het Zelffinancierend Programma Kostenbesparing Automatisering (PAKZ)