Webthuis arrow Consultancy arrow KOKA

KOKA

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Kort Onderzoek Kostenbesparing Automatisering

De prijzen voor IT-producten en inspanning voor beheer stijgen. Bedrijven willen nu weer investeren en groeien, maar de reserves zijn nog klein. Het behouden van noodzakelijke functionaliteit en het gelijktijdig ombuigen van kosten voor automatisering voorkomt pijnlijke ingrepen elders in de organisatie en verbetert het resultaat.

Het Onderzoek

Het  Kort Onderzoek Kostenbesparing Automatisering (KOKA) is een gestandaardiseerd onderzoek naar de mogelijkheden tot duurzame verlaging van uitgaven aan computer-programmatuur en apparatuur.

Na de voltooing van de rapportages vindt voorbespreking van de resultaten plaats met de opdrachtgever.

De Resultaten van KOKA

Het onderzoek naar de mogelijkheden van kostenbesparing richt zich op de volgende terreinen:

 1. Verminderde uitgaven aan licentiekosten.
 2. Verbeterd gebruik van resources, door verhoging van de efficiency.
 3. Verlengd gebruik van computerapparatuur door lagere gebruikseisen.

De  methode bestaat uit het systematisch ordenen en beoordelen van de bevindingen, die ten aanzien van programmatuur en apparatuur zijn gedaan in veldonderzoek op locatie. Het onderzoek maakt gebruik van gegevensbronnen als de configuratiemanagement database en de licentieadministatie. Daarnaast is in het onderzoek de samenwerking met systeembeheer op managementniveau noodzakelijk.

Het onderzoek kent een doorlooptijd van twee à drie weken en volgt onderstaand werkschema.

 • Veldonderzoek
 • Uitwerken en opstellen van de rapportages
 • Presenteren van de resultaten voor de directie.
KOKA levert, op basis van de onderzoeksresultaten, een beoordeling op van de mogelijkheden tot duurzame verlaging van uitgaven aan computer-programmatuur en apparatuur.
KOKA levert, op basis van de onderzoeksresultaten, een beoordeling op van de mogelijkheden tot duurzame verlaging van uitgaven aan computer-programmatuur en apparatuur. Het product van KOKA is: 
 • De documentatie van het veldonderzoek.
 • Overzicht van het werkelijke gebruik van de geïnstalleerde programmatuur en kosten.
 • Overzicht categoriën van gebruikers.
 • Interfaces met kernsystemen.
 • Randvoorwaarden gebruik vervangende programmatuur.
 • Mogelijkheden voor gebruik van vervangende programmatuur.
 • Quick wins.
 • Voorstel voor een Pilot-project.
 • Concept zelf-financierend Programma Kostenbesparing Automatisering.
 • Berekening van de kostenbesparing op korte en lange termijn.

Aanvragen KOKA

KOKA maakt mogelijke besparingen op het terrein van de automatisering in uw onderneming inzichtelijk. Webhuis doet graag offerte voor het uitvoeren van KOKA.