Webthuis arrow Consultancy arrow PAKZ

PAKZ

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Zelffinancierend Programma Kostenbesparing Automatisering

De prijzen voor IT-producten en inspanning voor beheer stijgen.

Een Wurggreep

Ondernemingen zitten gevangen in een wurggreep, waaruit geen ontsnapping mogelijk lijkt. Vernieuwingen voor apparatuur en programmatuur wisselen elkaar in een onbeheersbaar hoog tempo af, waarbij een vernieuwing aan de ene kant dwingt tot een vernieuwing aan de andere kant, terwijl de geboden functionaliteit feitelijk hetzelfde blijft. Bestuurders en ondernemers hebben de regie over deze ontwikkeling verloren en moeten lijdzaam toezien op het voortijdig afschrijven van productiemiddelen.

De gevolgen

De kosten voor bedrijven nemen toe tegen de achtergrond van een stagnerende economie. Dat bovenomschreven ontwikkeling uiterst kostbaar is, is nog niet het ergste. Er kleven talloze en zodanige onvolkomenheden aan deze oplossing, dat die deze oplossing tot een last maken. Bekende fouten vallen onder geheimhouding van de zijde van de leverancier, die er zijn commerciele belangen mee tracht te beschermen en zo direct de belangen van ondernemers schaadt. Het gebruik ondervindt belemmeringen ten gevolge van de onvoldoende openheid van de defacto standaarden. De stabiliteit van het platform blijft achter bij open-systemen.

Technische tekortkomingen

Fundamentele technische tekortkomingen leiden tot inefficiente systemen en verhogen de beheersinspanningen .
  • Netwerkverkeer en opslag zijn suboptimaal, met verliezen tot 80%.
  • Het platform is door aard en opzet uiterst gevoelig voor ongeoorloofde toegang en virussen. De mogelijke maatregelen maken de systemen log en verslechteren de performance.
  • Beheerders moeten vaak naar de bewuste machine toe als zich problemen voordoen.
  • Gebruikers kunnen machines gemakkelijk en onbedoeld destabiliseren zonder dat beheerders daar iets aan kunnen doen.
Ondernemers weten uit bittere hoe ernstig de situatie door bovenstaande onvolkomenheden uit de hand kan lopen.

Kosten

De oorzaken van de hoge kosten liggen in:
  • De verplichting tot het doorlopend vernieuwen van de software, met alle daaraan verbonden verborgen kosten.
  • De noodzaak om elke 2,5 tot 3 jaar hardware te vervangen om gelijke tred te houden met systeemeisen van de verplicht aangeschafte software.
  • Het inefficiënt gebruik van de computerapparatuur.

Zelffinancierend Programma

Het gebruik van licentie software van leveranciers is gemeengoed, ander mogelijkheden zijn onbekend. Toch zijn er goede mogelijkheden om uit de wurggreep te ontsnappen. Introductie van alternatieve software heeft grote financiële en operationele voordelen. Het is de uitdaging aan de ondernemer om gebruikmakend van vrijkomende middelen duurzaam te besparen op kosten voor automatisering. Het doel is om computers langer te gebuiken met goedkopere, betere en meer efficiente software.

KOKA als eerste stap

In een vooronderzoek stelt de ondernemer vast
  • Berekening van de kostenbesparing op korte en lange termijn.
  • Definitie van een Pilot-project.
  • Opzet Zelffinancierend Programma Kostenbesparing Automatisering.
De KOKA geeft de klant een duidelijk beeld van de kostenbesparingen .