Webthuis arrow Consultancy arrow Open Standaard

Open Standaarden

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Standaarden en standaardiseren

In vroeger tijden kende onze wereld een ambachtelijke productiewijze. Daarin kwam ruim 200 jaar gelden aan het begin van de industriële revolutie verandering. Sinds die tijd zijn wij in onze wereld steeds meer gaan standaardiseren. In de Industrie onderscheiden we Défacto en Open standaarden.

De ontdekking van standaardisatie

Er valt een verrassende parallel te bespeuren tussen de ontwikkeling van de vervaardiging van informatiesystemen en de ontwikkeling van de fabricage in de Industriële Revolutie. Tweehonderd jaar geleden werden alle producten per stuk vervaardigd door ambachtslieden die voor de volledige procesgang verantwoordelijk waren. De producten waren unieke kunstwerken.

De geweermaker vervaardigde een geweer uit het niets van stukken hout en ijzer. Elk onderdeel werd bij het vervaardigen zorgvuldig aangepast aan dit unieke wapen. Een geweer was gebaseerd op een concept of een ontwerp, maar elk wapen had zijn specifieke onderdelen.

De nadelen van deze productiewijze zijn de traagheid van de procesgang, de wisselende kwaliteit, de slechte uitwisselbaarheid en de afhankelijkheid van de vakman die het wapen had gemaakt. Alleen hij was op de hoogte van de eigenaardigheden die aan het wapen kleefden.

In 1798 ontdekte Eli Whitney een nieuwe manier van produceren van geweren die uiteindelijk heeft geleid tot de moderne manier van produceren. In zijn benadering staat de samenstelling van de geweren uit voor elk wapen bruikbare standaard onderdelen centraal. Elk onderdeel werd door specialisten vervaardigd en strak gedefinieerde criteria zorgden ervoor dat deze onderdelen uitwisselbaar waren. Andere specialisten voegden de onderdelen samen en zorgden voor een werkend eindproduct.

Het effect van de nieuwe benadering was dat geweren sneller konden worden geproduceerd tegen geringere kosten en een hogere kwaliteit. De wapens waren ook nog gemakkelijker te onderhouden, omdat beschadigde onderdelen konden worden vervangen door nieuwe of oude standaard onderdelen.

De benadering van Whitney betekende een radicale breuk met een algemeen aanvaarde productiemethode, het was een paradigma verschuiving en dat is altijd een schok voor de wereld.

Tweehonderd jaar na de Industriële Revolutie lijkt de beschreven productiemethode hopeloos ouderwets. toch is het precies de manier waarop tegenwoordig computersystemen worden gefabriceerd. Elk programma en elk onderdeel wordt ambachtelijk vervaardigd door een programmeur met eigen ideeën en vakmanschap. Onderhoud op het programma kan vaak alleen door hem worden uitgevoerd, omdat alleen hij op de hoogte is van de trucs en listen die in het programma zijn verborgen.

De Défacto standaard

Défacto betekent: Uit de fabriek, dus een standaard uit een fabriek. Gesloten of Défacto standaarden hebben als nadeel dat het potentieel aan ontwikkelaars verkleint. Alleen de leden uit de fabriek hebben kennis van de 

De kracht van Open Standaarden

De grote kracht van Open Standaarden ligt in de algemene toepasbaarheid. Ten aanzien van software ontwikkeling geldt in ons Internet tijdperk dat Open Standaarden een potentieel van miljoenen ontwikkelaars ontsluit.

Het grote en ontsloten potentieel van ontwikkelaars verklaart de razendsnelle ontwikkeling in de grote OSS projecten. Projecten als Mozilla en OpenOffice.org steken de commerciële concurrentie de loef af met nieuwe innovatie vindingen.

OpenOffice.org heeft geijverd voor het tot standkomen van het door ICANN gecertificeerde Open Document Format (ODF). Open Standaarden hebben voor documenten in de tijd het belangrijke praktische voordeel van behoud van informatie. Oude documenten van voor ODF hebben het nadeel dat ze op enig moment ontoegankelijk zijn, omdat het bijbehorende programma verloren is gegaan of niet meer werkt in de vernieuwde software omgeving.