Webthuis arrow Communicatie arrow Disclaimer

Disclaimer

| Webmail | Wiki | Contact | Download | Subversion |

Disclaimer webhuis.nl

Webhuis is noch contractueel noch buitencontractueel noch op enige andere wijze aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect, daaronder begrepen gevolgschade, schade aan derden, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie onder meer voortvloeiende uit:

  1. eventuele gebreken aan de website;
  2. enige informatie en/of testprogramma's op deze site. Alle informatie, voorbeelden en adviezen op deze website zijn samengesteld en geschreven met grote zorgvuldigheid. Webhuis garandeert echter uitdrukkelijk niet de correctheid of compleetheid van de inhoud van de informatie op deze site. Webhuis is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit;
  3. gebruik, onvermogen tot gebruik, of enige resultaten van het gebruik van informatie en/of testprogramma's op deze website. Alle informatie op de website is slechts bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het downloaden van enige informatie voor een ander gebruik dan strikt persoonlijk en niet-commercieel is dan ook volledig voor rekening en risico van de gebruiker. Webhuis is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een dergelijk gebruik.

Commercieel gebruik van de naam Webhuis of webhuis.nl of de informatie op webhuis.nl is niet toegestaan. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot Webhuis: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .